Huoneistoremontit

Huomoi asbestin huoneistoremontissasi

Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016. Myös asuntoaan remontoiva taloyhtiön osakas voi joutua teettämään asbestikartoituksen purettaviin materiaaleihin.*)

1. Missä asbestia voi olla?

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää. Asbestihiukkaset ovat vaaraksi terveydelle, jos niitä pääsee vapautumaan ilmaan esimerkiksi rakenteiden purkutyön yhteydessä.

Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta 1990-luvun alkuun saakka. Asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Asbestia saattaa näin ollen löytyä ennen vuotta 1994 rakennettujen tai korjattujen talojen rakennusmateriaaleista. Sitä voi olla esimerkiksi 

  • maaleissa, lakoissa ja bitumiemulsioissa
  • muovimatoissa, linoleum-laatoissa, tasoitteissa ja liimoissa
  • keraamisissa laatoissa sekä laatta- ja saumalaasteissa
  • putkieristeissä ja ilmanvaihtokanavissa.

2. Milloin asunnossa on tehtävä asbestikartoitus?

Lain mukaan purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä, jos rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Jos osakas siis aikoo remontoida tällaisessa talossa olevaa huoneistoaan, hänen tulee teettää asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin (ellei sitä ole jo tehty).

Asbestikartoitusta ei saa jättää tekemättä. Aiemmin asbestikartoitusta ei välttämättä tehty, jos rakenteiden purkutyö tehtiin suoraan asbestipurkutyönä. Nykyisin näin ei enää saa menetellä.

Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos asunnossa tehdään vähäisiä töitä, kuten porataan reikiä seiniin tai kattoon.

3. Kuka asbestikartoituksen voi tehdä?

Asbestikartoituksen saa tehdä vain alan ammattilainen, joka on perehtynyt asbestin esiintymiseen rakennusaineissa, materiaaleissa ja rakenteissa. 

Käytännössä asbestikartoituksen voi tehdä:

  1. henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (VTT Expert Services Oy) 
  2. rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukainen ulkopuolinen asiantuntija)
  3. koulutettu asbestikartoitusyritys (Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry / Vahinkopalvelut)
  4. pätevöitynyt asbestipurkaja tai AV-yritys (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry).

Asbestikartoituksessa materiaalinäytteet ottaa aina asbestikartoittaja, ei esimerkiksi osakas tai urakoitsija.

4. Kuka asunnon asbestikartoituksen maksaa?

Osakehuoneistossa tehtävän asbestikartoituksen maksaa pääsääntöisesti osakas. Osakas ja taloyhtiö voivat tosin sopia asiasta myös toisin.

5. Mitä sitten, kun asbestikartoitus on tehty?

Asbestikartoituksen tekijä toimittaa kartoitusraportin osakkaan remontti-ilmoituksen käsittelijälle, siis taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

Remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus viivästyttää siis remontti-ilmoituksen käsittelyä ja osakkaan tulee ottaa tämä huomioon remontin aikataulussa.

Mikäli asunnosta löytyy asbestikartoituksessa asbestia, purkutyöt tulee tehdä asbestipurkuna. Töissä noudatetaan Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjetta.


*) Tämän artikkelin teksti ja lähde: Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa -ohje (Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Matinkylän Huolto Oy). 

Päivitetty 13.4.2016
Tekijä: Freddis Oy Ab